Regjeringen foreslår post annenhver dag

Samferdselsdepartementet og statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) foreslår å redusere utdelingen av post til annenhver dag. 3000 postbud kan bli overflødige.

Det kan bli enda sjeldnere noe å finne i postkassen.  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Årsaken er raskt fallende postvolum, og dermed stigende kostnader ved å opprettholde dagens utdelingsfrekvens på fem dager i uken, skriver Fri Fagbevelse.

Post annenhver dag skal gi en innsparing på 500 millioner kroner årlig fra 2020, og 650 millioner kroner årlig fra 2025, sammenlignet med post fem dager i uken.

LES OGSÅ: Her er de nye frimerkene

I høringsnotatet skriver regjeringen at Posten ville gått over til levering annenhver dag allerede i år, om de bare skulle ta kommersielle hensyn.

Krever penger

Forbundsleder Odd Christian Øverland i Postkom sier han lenge har vært innforstått med at denne dagen ville komme, men han krever penger og tid til omstillingen som kommer.

LES KOMMENTAR: Når posten ikke lenger skal fram

– Dette kommer av digitaliseringen av samfunnet, og at kundene sender færre brev. Å kjempe imot denne utviklingen, er ikke en kamp vi kan vinne. Men det er en dramatisk utfordring når mange og godt voksne ansatte risikerer å miste jobben sin i et kort tidsvindu. Vår forventning og krav er et trepartssamarbeid om denne prosessen, sier Øverland.

Ikke før 2020

Det betyr penger til å gi de ansatte en verdig avslutning på arbeidsforholdet i Posten, midler til å gjøre prosessen på skikkelig vis og nok tid til å få gjort det. Det innebærer at Postkom mener en endring til utdeling annenhver dag ikke kan innføres før 2020.

Forslaget ble sendt ut på høring tirsdag og høringsfristen er 6. april.

På forsiden nå