Kraftig økning i bruk av ADHD-medisin blant voksne

I 2017 ble det solgt over 20,3 millioner døgndoser ADHD-medisin i Norge. Det er over dobbelt så mye som for ti år siden.

Saken oppdateres.

Tallene er innhentet av Dagsavisen fra Apotekerforeningen. De viser at økningen er kraftig over hele landet, men at Nordland, Vestfold og Østfold ligger på topp, med nesten 50 prosent større forbruk enn landsgjennomsnittet. Troms, Sogn og Fjordane og Oslo bruker minst.

Tall fra Reseptregisteret viser at over halvparten av de vel 46.000 personene som nå bruker ADHD-medisin her i landet er over 19 år. En økende andel er kvinner.

– ADHD-behandlingen har økt jevnt og trutt i mange år. Først hadde vi en stor økning hos barn. En økning som har flatet ut og ser ut til å ha stabilisert seg. Så, i kjølvannet av at særlig Ritalin ble godkjent til behandling av voksne med ADHD-diagnose, har vi sett at stadig flere voksne settes på dette preparatet, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Beregninger fra Apotekerforeningen viser at det ble solgt ADHD-medisin for 350,8 millioner kroner i fjor.

– Økningen skyldes for det første et økt antall voksne som starter med medisiner uten å ha fått behandling som barn. Dernest ser vi at flere barn som tidligere sluttet på medisinen når de ble 18 år, fortsetter inn i voksen alder, sier Madsen til Dagsavisen.

(©NTB)

På forsiden nå