Regjeringen omorganiserer Helfo – 16 kontorer nedlegges

Helfo vil gå fra å ha 22 kontorsteder til 6, har regjeringen fastslått. Det rammer 165 av Helfos ansatte.

Saken oppdateres.

Torsdag har regjeringen besluttet at 16 kontorer med rundt 165 Helfo-ansatte skal nedlegges. Det vil ramme kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Voss, Eidsvoll, Kongsberg, Risør, Harstad, Gloppen, Vågå, Verdal, Nærøy, Lenvik, Beiarn, Orkdal og Brumunddal.

I Verdal er det tre ansatte per 1. april, i Nærøy to og i Orkdal 11. Kontorene i Brumunddal og Orkdal videreføres i en omstillingsperiode på inntil 4 år, mens kontoret i Vågå videreføres i inntil 2 år.

Helfo, som er Helsedirektoratets ytre etat, varslet i 2017 behov for en ny kontorstruktur for å oppnå effektiv ressursutnyttelse. Økt bruk av selvbetjening og automatisering og færre enkle, manuelle arbeidsoppgaver har redusert behovet for ansatte.

Etaten ønsket å kutte 22 kontorer ned til 7, men regjeringen har nå besluttet å beholde 6 faste Helfo-poster.

Kontorene i Sola, Fredrikstad, Tønsberg, Mo i Rana, Kirkenes og Ørsta videreføres.

Helfos nye kontorstruktur medfører en utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, noe denne regjeringen har prioritert.

Alle medarbeiderne ved kontorstedene som er foreslått nedlagt, vil få tilbud om jobb på et av kontorstedene som foreslås videreført i anbefalingen, meddelte Helfos direktør Jan Mathisen i fjor.

Kontorstedene skal tidligst legges ned 1. juli 2019, og endringene i kontorstruktur skal være gjennomført innen utløpet av 2020.

På forsiden nå