Færre og færre får arbeidsavklaringspenger

138.500 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utgangen av første kvartal 2018. Det er en nedgang på 2.100 fra siste kvartal i 2017.

Saken oppdateres.

Ifølge Nav er 4,1 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det siste året har nedgangen i antall mottakere vært på 8.300 personer.

– Antallet personer med arbeidsavklaringspenger går jevnt nedover. Nedgangen skyldes at flere slutter å motta ytelsen, samtidig som antallet som begynner, går ned. Over tid går over fire av ti til arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Over 70 prosent av dem som mottar arbeidsavklaringspenger, har psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser. En tredel av dem med psykiske lidelser har en depressiv lidelse, mens fibromyalgi og ryggsmerter er de to vanligste diagnosene innen muskel- og skjelettlidelser.

Andelen med psykiske lidelser synker med alderen, mens det er omvendt for andelen med muskel- og skjelettlidelser. For gruppen under 30 år er andelen med psykiske lidelser på 70 prosent.

(©NTB)

På forsiden nå