Verdien av sjømateksporten økte med 2 prosent

Mengden eksportert sjømat var den samme i årets fire første måneder som i fjor, men næringen tjente 2 prosent mer på det som ble sendt ut av landet. 

– Høye torske- og hysepriser fortsetter å bidra til å trekke opp verdien på norsk sjømat. Til tross for en sesong med mye godt vær har lavere kvoter ført til lavere fangster i år enn i fjor, sier analytiker i Sjømatrådet, Ingrid Kristine Pettersen.