Flere uføre i første kvartal

3.500 flere personer mottok uføretrygd i første kvartal, viser tall fra Nav. I alt 329.400 personer mottar uføretrygd. Det utgjør 9,7 prosent av befolkningen.

Saken oppdateres.

Økningen på 3.500 flere uføretrygdede utgjør en økning på 0,1 prosentpoeng av befolkningen mellom 18 og 67 år skriver Nav i en pressemelding onsdag. Det er noe nedgang for de eldste aldersgruppene, men økning for dem mellom 25 og 49 år. Totalt er det nå 0,2 prosentpoeng flere uføre enn for ett år siden.

– Selv om uføreandelen har økt svakt de siste årene, er den på samme nivå som for 10 år siden. Siden 1996 har uføreandelen gått ned for de over 55 år, men samtidig ser vi at andelen har økt for de under 55 år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Det er mulig å arbeide selv om man mottar uføretrygd, og 18,3 prosent av trygdemottakerne var registrert med et arbeidsforhold ved utgangen av 2017. Dette er en nedgang på 0,7 prosent mot året før. I alt 73 prosent av dem som er delvis uføre, jobber noe.

Det er flere menn enn kvinner som mottar uføretrygd, men oversikten viser en økende andel av dem som er helt uføre blant både kvinner og menn.

(©NTB)

På forsiden nå