Statsbudsjettet:

Regjeringen strammer inn

Regjeringen venter at flere kommer i arbeid og foreslår å bruke 5,6 milliarder kroner mindre i oljekroner enn i statsbudsjettet for 2018.

Finansminister Siv Jensen 

Saken oppdateres.

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger opp til å bruke 2,7 prosent av Statens pensjonsfond utland – det såkalte oljefondet – når hun tirsdag legger fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn det statsbudsjettet som Stortinget vedtok i desember i fjor.

Oljepengebruken blir dermed 225,5 milliarder kroner – noe som er 5,6 milliarder kroner lavere enn i forslaget til statsbudsjett i fjor høst.


Nøkkeltall i revidert nasjonalbudsjett

Tall i parentes er fra statsbudsjettet for 2018. 

* Foreslått oljepengebruk (strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd): 225,5 milliarder kroner (231,1 milliarder kroner)

* Budsjettets påvirkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,1 prosent (0,1 prosent)

* Uttaksprosent fra oljefondet: 2,7 prosent (2,9 prosent)

* Veksten i sysselsettingen: Forventet opp 1,3 prosent fra 2017 (1,1 prosent)

* Forventede ledighetstall i 2018 (AKU): 3,8 prosent av arbeidsstyrken (4,0 prosent)

* Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP-Fastlands-Norge, prosentvis volumøkning): 2,5 prosent (2,5 prosent


LES OGSÅ: Vil styrke HV med flere titalls millioner

LES MER: Solid vekst i norsk økonomi i første kvartal

Lavere ledighet

Nøkkeltallene som regjeringen la fram klokken 8, indikerer at pilene peker i riktig retning for norsk økonomi.

Regjeringen slår fast at ledigheten er på vei ned og at flere kommer i arbeid. Forventet ledighetstall (AKU-tallene) anslås til 3,8 prosent. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn i det siste anslaget fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og 0,4 prosentpoeng lavere enn regjeringens prognose da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram i fjor høst.

– Bedringen i arbeidsmarkedet kommer raskere enn ventet, heter det fra regjeringen.

Veksten i sysselsettingen ventes å øke gjennom året – sysselsettingsraten justeres opp fra 1,1 prosent i statsbudsjettet til 1,3 prosent i revidert.

LES MER: Mindre til flomsikring

Vekst over trend

Veksten i fastlandsøkonomien ligger over den historiske trenden, fastslår regjeringen. Veksten anslås til 2,5 prosent i år og 2,6 prosent neste år – noe som er på linje med det regjeringen la opp til i statsbudsjettet.

Budsjettets påvirkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen) anslås dermed å være nøytral på 0,1 prosentpoeng.

Regjeringen legger fram hele forslaget til revidert nasjonalbudsjett klokken 10.45.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter.

På forsiden nå