Kontrollkomiteen kaller inn regjeringstopper til terrorhøring

Statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren kalles inn til høring på Stortinget om terrorsikring etter kritikk fra Riksrevisjonen.

Statsminister Erna Solberg (H) må møte til høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget etter Riksrevisjonens kritiske rapport av manglende terrorsikring. 

Saken oppdateres.

Feil, mangler og svakheter ved sikring av utsatte bygninger og infrastruktur som Riksrevisjonen påpekte i 2015 er i liten grad gjort noe med, konkluderte Riksrevisjonens i en rapport forrige uke.

LES OGSÅ: Sterke reaksjoner på ny rapport om terrorsikring

Kontroll- og konstitusjonskomiteen besluttet tirsdag å kalle inn en rekke nåværende og tidligere statsråder, og flere sikkerhets- og forsvarstopper til en ny høring om terrorsikring, som trolig blir avholdt 27. august.

– Riksrevisjonen kritiserer regjeringens objektsikring på det sterkeste. Dette er svært alvorlig. Med runden vi hadde på tilsvarende tema for ett år siden, ser vi det derfor helt nødvendig å invitere til høring i denne saken, sier kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap).

LES LEDEREN: Norges sikkerhet må ikke gå for lut og kaldt vann

Også forgjengere

Statsminister Erna Solberg (H), justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil bli innkalt til høringen.

Også forgjengerne i Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet blir invitert for å forklare seg. Det betyr at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) blir innkalt som tidligere forsvarsminister, samt at stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug (Frp) og Per-Willy Amundsen (Frp) må møte.

Komiteen ber dessuten flere sikkerhets- og forsvarstopper om å stille: Direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, politidirektør Odd Reidar Humlegård samt Heimevernets sjef Eirik Kristoffersen.

Svært alvorlig

Sentrale stortingspolitikere reagerte kraftig da Riksrevisjonen konkluderte med at det er gjort lite for å utbedre manglene i terrorsikringen.

Riksrevisor Per-Kristian Foss karakteriserte funnene som svært alvorlige, noe som er Riksrevisjonens sterkeste grad av kritikk.

– I forrige høring ga representanter for regjeringen uttrykk for at sikringen er bedre enn det som nå kommer fram i rapporten til Riksrevisjonen. Vi må komme til bunns i om statsministeren og ulike statsråder har holdt tilbake informasjon til Stortinget, sier komitéleder Andersen (Ap).

Skjønnmaling

KrFs Hans Fredrik Grøvan er den eneste i kontroll- og konstitusjonskomiteen som også satt der da Stortinget behandlet den forrige rapporten fra Riksrevisjonen om objektsikring.

– Ut fra rapporten som kom i forrige uke, oppfatter jeg at regjeringen i 2015 tegnet en sminket versjon og ikke leverte en realitetsorientering. Det ble hevdet at Riksrevisjonens rapport kun tegnet et øyeblikksbilde og at mye var forbedret. Når vi nå får vite at lite er gjort, minner bildet som ble tegnet i 2015 fra regjeringens side sterkt om skjønnmaling, sier Grøvan til NTB.

– Høringen over sommerferien blir viktig for å sammenholde det Riksrevisjonens rapport sier nå, opp mot det regjeringen sa i 2015, sier Grøvan.

Gjennomføringskraft

SVs Torgeir Knag Fylkesnes minner om at statsminister Erna Solberg (H) flere ganger har trukket fram regjeringens gjennomføringskraft.

– Det er lite som minner om gjennomføringskraft når vi leser Riksrevisjonens rapport. Når det ikke er skjedd noe etter den runden vi hadde sist, er det knapt til å tro. Statsministeren har også sagt at dette er et av hennes aller viktigste oppdrag. Derfor er det svært alvorlig når vi fortsatt ikke er i nærheten av å komme i mål, sier Fylkesnes til NTB.

På forsiden nå