Regjeringen øker strafferammen for ulovlig handel med truede arter

Regjeringen øker strafferammen for handel med truede arter som elefant, neshorn, havskilpadde og papegøye fra seks måneders fengsel til tre år.

Saken oppdateres.

- Miljøkriminalitet utgjør den fjerde største, svarte økonomien i verden etter narkotika, forfalskninger og menneskehandel. Den ulovlige handelen med truede arter er stor også i Norge. Regjeringen vil styrke arbeidet mot miljøkriminalitet. Den nye forskriften er en del av dette arbeidet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Den nye forskriften går lenger enn minimumskravene i den såkalte CITES-konvensjonen som i dag regulerer internasjonal handel med ville dyr og planter. Blant annet økes altså strafferammen fra fengsel i seks måneder til tre år.

- Mange tar med seg truede dyr og planter ulovlig inn i Norge. Nå øker vi strafferammene og innfører krav om å ha eiersertifikat for visse arter. Slik vil vi hindre et nasjonalt marked for ulovlig innførte arter, sier Elvestuen.

Den gamle forskriften stilte bare krav om tillatelse til handel med utrydningstruede arter fra eksportlandet. I den nye forskriften må man også ha importgodkjenning fra norske myndigheter, noe som vil gi bedre kontroll med og oversikt over innførselen.

(©NTB)

På forsiden nå