Hemmelige deler av rapport om terrorsikring er offentliggjort

Regjeringen har avgradert deler av de tidligere hemmeligstemplede kapitlene i Riksrevisjonens omstridte rapport om objektsikring.

Saken oppdateres.

I alt har Riksrevisjonen, Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid avgradert 67 sider på oppfordring fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Det betyr at offentligheten nå får innsyn i kapitlene 4 til 9 i rapporten.

Kapitlene er fortsatt delvis gradert og sladdet. Dette gjelder omtale av politiets og Forsvarets grunnsikring av skjermingsverdige objekter, bruken av sikringsstyrker samt ulike sikkerhetsvurderinger.

Riksrevisjonen presiserer at siden ikke hele rapporten kan offentliggjøres, vil det som nå er åpnet, kunne gi et misvisende bilde. Det er for eksempel ikke mulig å avgradere omtale av Heimevernets operative evne.

Regjeringen har fått massiv kritikk for sitt arbeid med objektsikringen. I to rapporter fra henholdsvis oktober 2016 og juni 2018 har Riksrevisjonen konkludert med svært alvorlige mangler i arbeidet med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep. Riksrevisjonen mener at arbeidet ligger langt på etterskudd.

Kontrollkomiteen har i alt holdt fire høringer om saken, to åpne og to lukkede. Det er ventet at komiteen vil komme med sin innstilling i slutten av denne måneden.


(©NTB)

På forsiden nå