Sandberg får ny behandling i Karantenenemnda:

- Kan jeg bli frisør? Kan jeg selge vaniljekrem til Tyrkia?

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg klager på Karantenenemndas vedtak om at han har brutt karantenebestemmelsene. – Kan jeg selge vaniljekrem til Tyrkia, spør Sandberg syrlig.

NY NY RUNDE: Tidligere fiskeriminister Per Sandberg protesterer heftig mot at han skal ha brutt karantenen han er ilagt som eks-minister. Nå får han ny behandling i nemnda. Her med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes. 

Saken oppdateres.

Torsdag kunngjorde Karantenenemnda at tidligere fiskeriminister Per Sandberg brøt karantenevilkårene da han reiste til Iran med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes.

Nemnda varsler mulkt hvis Sandberg fortsetter aktivitetene mens han er i karantene.

Det aksepterer ikke Sandberg. Nå klager han og krever ny vurdering:

– Jeg har lest Karantenenemndas vedtak med interesse. Så langt er jeg uenig i vedtaket. Nemnda har slått fast at jeg har brutt bestemmelsene, men jeg kan dessverre ikke se eller registrere noen eksakt begrunnelse, skriver Sandberg i et svar til nemnda.

LES MER: Har brutt karantenen

– Kan jeg bli frisør?

Han benekter å ha deltatt i seminar eller forhandlinger i Iran. Sandberg lister opp en rekke teoretiske jobbmuligheter, og spør nemnda om den kan «bidra til noe mer oppklaring:»

* Kan jeg starte en frisørsalong i Danmark, eller kan jeg bare være frisør?

* Kan jeg starte en Taxi bedrift i Sverige, eller kan jeg kun være sjåfør?

* Kan jeg bygge/kjøpe et leilighetskompleks i Tyskland, eller kan jeg kun kjøpe en leilighet?

* Kan jeg selge/eksportere vaniljekrem til Tyrkia?

«Hvis jeg har absolutt næringsforbud, hva er poenget med avkorting av etterlønn? Gjelder dette kun ved ansettelse», spør Sandberg i svaret til nemnda.

Kjæresteparet har selv kalt Iran-reisen for «en studietur».

Nemnda er uenig og fastslår at han ikke hadde adgang til å gjennomføre forhandlings- og forretningsmøter så lenge han er underlagt karantene og mottar karantenelønn fra staten.

Får 680.000 kroner i etterlønn

Sandberg gikk av som statsråd 13. august, og har full statsrådslønn frem til 13. februar. Han mottar i alt kroner 681.234 kroner dette halvåret.

Nemnda slår fast at det kan være aktuelt med bøter om Sandberg deltar i nye møter i karantenetiden, eller om han skulle få inntekter som følge av bruddet på karantenen.

«Etter karantenenemndas syn utgjør din møtedeltagelse en klart kritikkverdig og klanderverdig opptreden» skriver nemnda – og varslet bot hvis han fortsetter med møter med sikte på næringsvirksomhet.

LES OGSÅ: - Totalt uenig med nemnda

Men Sandberg er uenig:

«Jeg gjør igjen nemnda oppmerksom på at jeg IKKE har deltatt på noe seminar. I karantenetiden kan jeg ikke ta oppdrag eller delta i forhandlinger, møter, seminar eller kurs mv. i eget selskap eller for andre selskap».

– Kan karantenenemnda være konkret på hvor jeg har deltatt på vegne av mitt selskap eller andre selskap, spør Sandberg.

Solberg: Har vurdert saken nøye

Han avkrever også Karantenemndas svar på vedtaket om at «mitt norske selskap har foretatt forberedelser mot næringsvirksomhet i Iran, eller andre land? I tilfellet hvor, hvilke og hva?»

I tidligere brev har Sandberg svart at han «har hatt forhandlingsmøter, forretningsmøter». Nå er han ikke fornøyd med reaksjonen fra nemnda:

– Når det gjelder «forhandlingsmøter og forretningsmøter» i Iran har jeg bedt om å redegjøre for nemnda hva dette angår, men nemnda har avvist dette, hvorfor?, spør han.

Karantenenemndas leder Hill-Marta Solberg sier at nemnda «har vurdert saken nøye og kommet til at det er riktig å gi et varsel om tvangsmulkt».

– Vi er helt krystallklare på at det foreligger brudd. Vi har ikke vært i tvil om det. Det må jeg. si. Vi baserer oss på de opplysninger han har gitt om møter og aktiviteter han tok del i Iran, sier Solberg.

Hun sier at Sandberg likevel vil få en ny behandling i nemnda.

– I alle beslutninger vi treffer opplyser vi om at han har anledning til ny vurdering. Han har rett til det og det skal han få.

Siv Jensen: Ingen kommentar

– Behandler nemnda saken på nytt hvis det ikke foreligger nye opplysninger?

– Jeg har ikke lest klagen og vil ikke forhåndsprosedere. Vi må behandle saken grundig og skikkelig. Det mener jeg også at vi har gjort i denne saken.

– Hva koster Sandbergs karantene samlet skattebetalerne?

– Det vet jeg ikke, svarer Solberg.

Frp-leder Siv Jensen sier via presserådgiver Atle Simonsen at Sandberg ikke lenger er statsråd, og at hun derfor ikke har noen kommentar til karantene-krangelen.

Bekymring på Stortinget

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet mener det er urovekkende at Sandberg og Karantenenemnda har havnet i klinsj.

– Det er urovekkende at det oppstår en slik situasjon som dette. Det er overraskende at Sandberg velger å opptre så opportunistisk mot vedtaket som han gjør nå. Men det er også merkelig at nemnda fraskriver seg sitt ansvar ved å overlate spørsmålet om sanksjonene til regjeringen, sier Arnstad.

Hun mener Karantenenemnda burde fulgt opp sin egen konklusjon om at vilkårene er brutt med en klar anbefaling av sanksjon til regjeringen.

– Når denne saken har fått en ende, tror jeg Statsministeren kontor gjør lurt i å ta en gjennomgang av karantenesystemet, sier Arnstad.

På forsiden nå