13 pasienter smittet av listeriose – rakfisk nevnes som mulig årsak

Siden november har 13 pasienter i Norge fått påvist listeriose. De fleste av dem hadde spist rakfisk, men det er for tidlig å konkludere med at det er årsaken.

– Arbeidet tar tid og er komplisert, og det er ikke alltid mulig å finne smittekilden, men minst åtte av pasientene har opplyst om at de har spist rakfisk før de ble syke, sier Siv Jorunn Nordlund, seksjonssjef i Mattilsynet, seksjon mat, avdeling Mjøsområdet.