Ingen streik i staten - enighet i meklingen

Hvis det hadde blitt streik, ville rundt 3.700 statsansatte ha gått ut i streik.

Saken oppdateres.

Hvis det ikke hadde blitt noen løsning, ville rundt 3.700 statsansatte ha gått ut i streik.

– Vi er glade for å ha fått på plass en avtale, fordi en streik først og fremst rammer uskyldige tredjepersoner, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) da hun møtte pressen etter at enigheten var et faktum.

Da hadde partene sittet i forhandlinger siden onsdag morgen. Opprinnelig gikk meklingsfristen ut ved midnatt, men etter 14 timer på overtid ble de enige.

På den ene siden av bordet satt alle de fire hovedorganisasjonene i statlig sektor, LO, YS, Unio og Akademikerne, mens forhandlingsdelegasjonene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet satt på andre siden.

– Vi har fått et oppgjør som er innenfor frontfaget. Vi har fått en likelønnsprofil, og jeg er veldig glad for at vi greier å løfte kvinner i staten. Vi er også kommet til enighet om pensjon, som er et krevende tema, sier Mæland, som takker partene og Riksmekleren for samarbeidet.

Tilfredshet i LO

Ifølge LO Stat innebærer enigheten et høyt generelt tillegg med likelønnsprofil, en trygg og god avtalefestet pensjon (AFP) også for medlemmer født etter 1962 og bedre uttelling for variable tillegg i opptjening av pensjon.

– Jeg er tilfreds med at vi kom i mål med et resultat uten å sende medlemmene våre ut i streik. Dette har vært en helt spesiell forhandling og mekling, der vi brukte altfor lang tid på å komme i posisjon for reelle forhandlinger om kjernespørsmålene, noe staten må ta mye av ansvaret for, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

60/40-fordeling

For LO, YS og Unio har det vært viktig at alle skulle sikres en reallønnsvekst gjennom et sentralt tillegg, mens Akademikerne ønsker å forhandle lokalt.

Unio opplyser at staten ville gi 0 prosent i sentrale tillegg og 100 prosent som lokale tillegg ute i virksomhetene.

– Sluttresultatet ble at mesteparten, 60 prosent, fordeles sentralt, mens 40 prosent fordeles lokalt ute i virksomhetene, sier Unios forhandlingsleder i staten, Guro Elisabeth Lind.

Denne fordelingen gjelder også for LO og YS, mens avtalen Akademikerne har med staten betyr at lønnstilleggene i sin helhet blir forhandlet fram lokalt på det enkelte arbeidssted i staten.

Fornøyde akademikere

For Akademikerne innebærer avtalen at det settes av 2,15 prosent til lokale forhandlinger med virkningsdato 1. mai.

– Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i forhandlingene, og vi skaper nå viktig trygghet og forutsigbarhet for mange av statens ansatte, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Fagorganisasjonene Unio og Akademikerne ble torsdag kveld enige med arbeidsgiversiden KS under meklingen i kommuneoppgjøret. Dermed ble lærerstreiken avverget.

140 ansatte i Oslo rådhus, flesteparten i byrådsavdelingen, er ute i streik etter at Akademikerne brøt meklingen i lønnsoppgjøret i Oslo kommune.

På forsiden nå