Mest sykefravær hos barnehagelærere

Barnehagelærere er yrkesgruppen med mest sykefravær.

Saken oppdateres.

De vanligste helseplagene er ryggplager, nakkesmerter og hodepine.

Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at barnehagelærere har gått forbi sykepleiere med mest sykefravær, ifølge Første steg , medlemsbladet for barnehagelærere i Utdanningsforbundet.

Ryggplager

Barnehagelærere har rundt 900 sykefravær per 1000 ansatte totalt i året. Sykepleiere har i overkant av 700, det samme tallet som assistenter i barnehage og skole, som er gruppen med tredje mest sykefravær.

Ryggplager, nakke- og skuldersmerter og hodepine oppgis som de vanligste helseplagene for barnehagelærere.

Nedsatt hørsel

En rekke barnehagelærere oppgir nedsatt hørsel som en betydelig helseplage. 24 prosent sier de sliter med nedsatt hørsel og øresus, og halvparten mener det er på grunn av jobben.

I tillegg er 14 prosent av barnehagelærerne blitt utsatt for vold og trusler om vold.

– Sannsynligvis handler det om at de blir slått og sparket av barn. De fysiske skadene og truslene mot egen helse er kanskje ikke alvorlig, men det betyr at utagerende barn kan oppleves som en belastning, sier overlege Hans Magne Gravseth ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA), som er en avdeling av STAMI.

På forsiden nå