Vil ikke at KRIK-ledere skal ha homofile partnere

En referansegruppe nedsatt i KRIK anbefaler at den kristne ungdomsorganisasjonen fortsatt løfter fram ekteskapet som en ordning mellom mann og kvinne.

Saken oppdateres.

«Det er ekteskapet mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv», heter det i organisasjonens spilleregler for ledere, ifølge Dagen.

Etter Kristen Idrettskontakts (KRIK) generalforsamling i 2017 ble det stilt spørsmål ved dette, siden det hindrer samboere og personer som lever i likekjønnede ekteskap å få lederoppgaver i organisasjonen.

I etterkant av generalforsamlingen ble det derfor satt ned en referansegruppe som skulle utrede konsekvensene av å åpne for homofilt samlevende ledere.

Nå har gruppen konkludert. Deres anbefaling er at spillereglene ikke bør endres.

Referansegruppen ber videre styret i ungdomsorganisasjonen se på nytt på hvordan dagens regler praktiseres, og påpeker at det er en inkonsekvent tolkning av regelverket når det kommer til ledere som er samboere uten å være gift.

– Referansegruppen har så langt jeg kan se overgitt en nyansert og velbegrunnet innstilling til styret, sier nåværende generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal til Vårt Land.

Landsstyret i den kristne ungdomsorganisasjonen skal behandle rapporten fra referansegruppa i august. Da vil det bli fattet vedtak om den omdiskuterte formuleringen.

KRIK hadde 15.000 medlemmer i 2017. Organisasjonens hovedmålgruppe er ungdom og unge voksne i aldersgruppen 13 til 26 år.

(©NTB)

På forsiden nå