Viste dømt til ett års betinget fengsel

Arne Viste (52) er i Oslo tingrett dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

Saken oppdateres.

Hans selskap Plog AS er i tillegg dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner samt til en inndragning av 1,4 millioner kroner. Viste selv frifinnes for inndragningskravet. Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år.

Aktor, politiadvokat Hans Petter Skurdal, ba i retten om ett års betinget fengsel for Viste samt inndragning av 3 millioner kroner.

Skurdal ba videre om at Vistes selskap dømmes til å betale en bot på 1,5 millioner kroner og en inndragning av 10 millioner kroner.

Gjennom fire år har Arne Viste utbetalt over 8,5 millioner kroner i lønn til rundt 70 forskjellige arbeidstakere.

Ikke sikker på anke

52-åringen har tidligere erkjent de faktiske forholdene, men ikke straffskyld.

– Dette handler om situasjonen til flere tusen mennesker som lever i Norge. Når jeg leser dommen, er det ikke noen særlige oppsider å se for dem det gjelder, sier han til Stavanger Aftenblad.

Hans forsvarer, advokat Christian Henrik Prahl Reusch er ikke sikker på om dommen blir anket.

– Vi hadde håpet på et annet resultat. Nå har vi nettopp fått dommen og må bruke litt tid på å gjennomgå tingrettens begrunnelse, sier han.

Utelukker ikke utnytting

Perioden det domfelles for, er fra desember 2016 til oktober 2018 og gjelder til sammen ansettelse av 29 utlendinger uten arbeidstillatelse. Ifølge Viste er det utbetalt lønn til de ansatte som tiltalen omhandler, på til sammen 1.455.000 kroner.

Retten bemerker at bruk av ulovlig arbeidskraft undergraver de verdiene som ligger til grunn for arbeidsmiljølovgivningen.

«Utviste asylsøkere er sårbare som arbeidstakere og kan bli utnyttet ved at vedkommende må leve med urimelige arbeidsvilkår og arbeidstider. Det kan ikke utelukkes at slik utnytting har skjedd i noen grad også i denne sak», heter det i dommen.

I formildende retning er det lagt vekt på at 52-åringen har drevet virksomheten i full åpenhet, og at alle forhold er erkjent. Det er videre lagt vekt på at han ikke har hatt profitt som motiv da han ansatte utlendingene, men et ønske om å hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Har vært i tvil

Tingrettsdommer Torild Margrethe Brende skriver at saken er forskjellig fra andre lignende saker, og at retten har vært i tvil om hva som ville være en riktig straff.

Hovedformålet med reglene om inndragning av vinning er at ingen skal tjene på å begå straffbare handlinger. Inndragning av utbytte er særlig et viktig element i bekjempelsen av profittmotivert kriminalitet.

Også når det gjelder spørsmålet om inndragning, mener retten at saken skiller seg fra andre slike saker. Under noe tvil har den kommet fram til at unntaksregelen bør anvendes. Retten har lagt vekt på Vistes motivasjon for å ansette utlendingene og hans opplysninger om sin privatøkonomi.

(©NTB)

På forsiden nå