Slik er planen for gjenåpning av Norge - steg for steg

Statsminister Erna Solberg sier at store deler av samfunnet skal åpnes igjen - kontrollert og over tid.

Statsminister Erna Solberg under regjeringens pressekonferanse om gjenåpning av samfunnet.  Foto: Fredrik Hagen/ntb scanpix

Saken oppdateres.

Statsminister Erna Solberg har med seg fem statsråder når hun nå legger fram planen. Helseminister Bent Høie (H), kunnskapsminister Guri Melby (V), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og kulturminister Abid Raja (V) deltar på pressekonferansen.

LES OGSÅ: Mot full skoleåpning og større grupper fra mandag

- I dag legger vi frem en strategi og plan for hvordan vi skal åpne samfunnet før sommeren, sa statsminister Erna Solberg da pressekonferansen startet.

LES OGSÅ: Ordførere ber om full skoleåpning

Hun fortsatte med å si at regjeringen gikk over til en strategi der de skal ha kontroll på situasjonen, ikke å slå ned pandemien.

- Vi har valgt å prioritere barn og unge først, så arbeidsliv, så andre aktiviteter, sa Solberg.

Hun uttrykket lettelse over at det nå er mulig å åpne opp samfunnet igjen.

– Nå snakker vi om hvilken rekkefølge vi kan åpne opp samfunnet, ikke hva vi må stenge ytterligere ned. Det viser at strategien har funket, sa hun.

Målet er at det meste skal være åpent 15. juni, men statsministeren påpekte at det kan bli endringer hvis smitten blusser opp.

Skolene åpner

Grunnskoler og videregående skoler skal gjenåpnes i løpet av neste uke, bekreftet regjeringen torsdag ettermiddag.

– Så langt det lar seg gjøre, skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake i neste uke, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til NTB.

– Alle de helsefaglige rådene vi har fått, tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt. Det kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig, men det er viktig at skolene strekker seg langt for å gi et godt skoletilbud, sier hun.

Hun sier det kan være behov for å gjøre lokale tilpasninger.

Universitetene, høgskolene og fagskolene skal fortsette med fjernundervisning. Folkehøgskoler vil forbli stengt resten av skoleåret, med unntak av kortkursene.

Med strenge smitteverntiltak vil det ikke være mulig å drive skolene på normalt vis, blant annet fordi det blir behov for større plass og flere lærere enn vanlig.

– Det er rom for å gjøre lokale tilpasninger, for eksempel ved bruk av alternative lokaler, uteskole og at ikke alle elever er til stede samtidig. Det kan være nødvendig å tilpasse oppmøtetidspunkt, for å redusere belastning på kollektivtrafikk og skyssordninger. Men hvis ikke alle kan være der samtidig, skal likevel alle elever få et regelmessig tilbud på skolen. Skolen må også vurdere hva slags opplæring de skal få når de er hjemme, sier Melby.

Slik blir åpningen av Norge

Fra og med 7. mai gjøres følgende endringer:

* Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.

* Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.

* Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.

* Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.

* Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.

* Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.

* Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.

* Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer:

* Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.

* Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20.

* Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.

* Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.

* Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.

* Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

* Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

* Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

* Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.

* Fornøyelsesparker kan åpne.

* Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

* Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:

* Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.

* Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

* Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

* Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

På forsiden nå