Sterk boligprisvekst i juli – koronafallet mer enn hentet inn

Boligprisene steg 0,4 prosent i juli, hvilket er mer enn på flere år. Omsetningsfallet som følge av koronakrisen er nå mer enn hentet inn, ifølge Eiendom Norge.

Saken oppdateres.

Boligprisene steg med 0,4 prosent i juli. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent. Boligprisene er dermed 5 prosent høyere enn for et år siden, ifølge Eiendom Norge.

Det betyr at tilbakegangen boligmarkedet opplevde da koronasituasjonen var på sitt verste i våres, er hentet inn igjen - og vel så det, konkluderte administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge da han presenterte ferske boligtall onsdag formiddag.

– Det er trolig at mye av stimulansen av null-renten nå er priset inn i boligmarkedet, og vi forventer at boligprisene vil utvikle seg mer moderat fremover, noe som også er normalt for andre halvår, sier Lauridsen.

Norges Bank satte styringsrenta til 0 prosent for første gang i historien 7. mai, og allerede da varslet sentralbanksjefen at den kan bli værende på det nivået fram til 2023. Boliglånsrenta er nært knyttet til nivået på styringsrenta. Når sentralbanken kutter i innskuddsrenta, følger bankene som oftest etter og kutter i sine utlånsrenter.

Obos også opp

– Prisene utviklet seg sterkt nasjonalt og i de aller fleste områdene i Norge. På det sentrale Østlandet og i Bergen var prisutviklingen mer moderat i juli med en negativ utvikling i de sesongjusterte prisene, sier Lauridsen.

Utviklingen er sammenfallende med den Obos meldte om for et par dager siden. Prisene for brukte Obos-boliger gikk opp 2,8 prosent i juli på landsbasis. Obos passerte 213 salg av nye boliger i juli i Norge, noe som er ny salgsrekord for juli.

– Boligprisfasiten for juli slår alle rekorder. Trenden bekrefter at boligmarkedet kommer styrket ut av koronakrisen. Markedet drives opp av lave renter og høy tillit i husholdningene. Vi forventer en sterkere utvikling enn normalt denne høsten, sier administrerende direktør i Norge Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Beste på flere år

– I juli ble det solgt nesten 45 prosent flere bruktboliger enn i juli 2019. Akkumulert har det aldri vært solgt så mange boliger i Norge ved utgangen av en julimåned, sier Henning Lauridsen.

Utviklingen har ikke vært så god siden 2016, som var et meget godt år, ifølge Lauridsen. Han poengterer dessuten at de nå er færre usolgte boliger i markedet enn det har vært de tre foregående årene. Skulle tilbudet av boliger til salgs fortsetter nedover, vil det kunne dytte prisene oppover.

– Uten tilførsel av friske boliger, vil naturlig nok prisnivået kunne bli påvirket, sier han.

Juli-utviklingen var mer eller mindre i tråd med analytikernes forventninger.

– Vi har sagt det før og sier det igjen, rentekuttene fra Norges Bank har alt annet likt økt kjøpekraften i boligmarkedet med 15 prosent, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i sin morgenrapport.

På forsiden nå