Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige regelbrudd på oljeplattform til Borten Moe-selskap

I en ny tilsynsrapport har Petroleumstilsynet gjort alvorlige funn på Draugen-plattformen i Norskehavet tilhørende operatørselskapet Okea.

Gründere: Ola Borten Moe (til venstre) og Erik Haugane var begge med på å starte Okea.  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

Sp-nestleder Ola Borten Moe er blant grunnleggerne i selskapet og tar over som plattformsjef på Draugen om kort tid, skriver VG.

Oljeplattformen har flere brønner med mangelfulle eller svekkede barrierer, men har ikke framlagt planer for reparasjon, skriver Petroleumstilsynet i rapporten. De omtaler avvikene som alvorlige og har gitt Okea tre konkrete pålegg.

Tar over som sjef

Operatørselskapet har frist til 1. mars 2021 å rette manglene og må dokumentere hvordan dette skal gjøres så tidlig som 1. desember.

Borten Moe er fortsatt medeier i selskapet, men sier han ikke har noen rolle i dette.

– Jeg har gått som lærling på plattformen det siste året. Brønnene dette gjelder, ble stengt ned i vår, sier Ola Borten Moe til VG.

Borten Moe opplyser at han skal overta som en av tre plattformsjefer om to uker.

Lover å rette opp

Petroleumstilsynet opplyser i rapporten at de identifiserte alvorlige brudd på regelverket da de gjennomførte tilsynet 9. og 10. september 2020.

Okeas driftsdirektør Tor Bjerkestrand sier til VG at selskapet har en plan for å rette opp avvikene som er påpekt fra tilsynet.

– To av brønnene er stengt ned, og det er gjort et betydelig arbeid på en av dem nå i 2020. Vi tar påleggene på største alvor og skal rette opp avvikene innen fristen, sier Bjerkestrand til VG.

I tilsynet identifiserte Petroleumstilsynet tre brudd på regelverket samt fire forhold som er kategorisert som forbedringspunkt.

Avvikene omfattet:

  • Mangler ved brønnbarrierer i flere brønner i operasjon
  • Manglende verifikasjon av brønnbarrierer
  • Mangler ved oppdatert dokumentasjon av brønnintegritetsstatus

Forbedringspunktene omfattet:

  • Mangelfull uavhengighet mellom roller og tilhørende kompetansekrav for å ivareta rollenes funksjon innen brønnintegritet
  • Mangelfull dokumentasjon på bruk av anerkjente normer
  • Mangelfull setting av ytelseskrav for brønnintegritet
  • Mangelfull oppfølging av vedlikeholdsprogrammet
På forsiden nå