Derfor ble Bertheussen frifunnet på ett tiltalepunkt

Laila Anita Bertheussen er dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, men ble frifunnet på ett tiltalepunkt. Retten mener aktor tolket straffebudet feil.

Saken oppdateres.

55-åringen ble dømt på samtlige tiltalepunkter, med unntak av tiltalepunktet om at hun begikk handlingene for å vekke mistanke om at utenforstående sto bak.

Retten var ikke i tvil om at Bertheussen hadde iscenesatt trusselhendelsene mot hennes og daværende justisminister Tor Mikkel Waras bolig, samt at handlingene har medført store etterforskningstiltak.

– Når retten likevel har kommet til at Bertheussen skal frifinnes for denne tiltaleposten, er det fordi de straffbare handlingene faktisk har funnet sted, sa tingrettsdommer Yngvild Thue.

Etter straffeloven paragraf 225 bokstav b er det ulovlig å foreta noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

– Vilkåret er om man skaper en mistanke om en straffbar handling uten at det er begått, er etter rettens syn ikke oppfylt, konkluderte Thue.

(©NTB)

På forsiden nå