Fabrikkledelsen dømt etter eksplosjon som kostet to liv i Vestre Toten

Daglig leder, styreleder og selskapet Metallco Aluminium er dømt etter en eksplosjon i 2017 der to personer døde. Straffen er lavere enn aktors påstand.

Saken oppdateres.

Aktor la ned påstand om fengsel i ett år og fire måneder for daglig leder i aluminiumsfabrikken. Gjøvik tingrett dømmer ham for overtredelse av arbeidsmiljøloven og setter straffen til fengsel i ti måneder, melder Opland Arbeiderblad.

Samtidig dømmes styreleder Tord Linnerud til et forelegg på 120.000 kroner, mens bedriften idømmes en bot på 1 million kroner. Dommen var enstemmig.

Ifølge dommen baserte bedriften seg i for stor grad på at de ansatte gjorde jobben sin godt nok, uten å ta høyde for at mennesker gjør feil, skriver NRK.

Forsvarsadvokatene la ned påstand om at alle parter måtte frifinnes og var kraftig uenig i premissene i tiltalen. Christian B. Hjort, som er den daglige lederens forsvarer, sier til NRK at han er skuffet over dommen.

– Viktig signal

– Han har gjennom et langt arbeidsliv i bedriften vært med på å utvikle rutiner som skal sikre mot denne type hendelser. Sikkerheten har stått i høysetet gjennom alle år, noe også mangeårig skadefri praksis er en bekreftelse på, sier Hjort.

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland sier derimot at det er en viktig dom.

– Vi er tilfreds med at tingretten har funnet grunnlag for å dømme alle de tre tiltalte. Dommen er et viktig signal om at bedrifter og deres ledelse har et ansvar for å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for sine ansatte, sier Djupesland.

Økokrim viser til at retten har sagt seg enig i at daglig leder handlet grovt uaktsomt ved ikke å sørge for bedre kontrollordninger for mottak av skrapet som skulle smeltes om.

Særlig skjerpende

Retten mener det foreligger «særlig skjerpende omstendigheter fordi overtredelsene medførte så vel tap av liv, som alvorlig fare for liv eller helse».

– Økokrim anser det som prinsipielt viktig i denne saken at også styremedlemmer kan risikere personlig ansvar ved overtredelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Risikoen for personlig straffansvar kan med denne dommen være viktig i forebyggende øyemed ved at risikostyring løftes inn i styrerommene, særlig i bedrifter der virksomheten kan innebære fare for liv og helse, sier Djupesland.

To personer omkom i den kraftige eksplosjon i november 2017. I tillegg ble to andre skadd.


(©NTB)

På forsiden nå