150 NTNU-studenter prøver ut ny testmetode

Forskere ved NTNU har startet utprøving av en egenutviklet teststrategi, der man selv tar spyttprøver – uten at helsepersonell er involvert.

Andreas Christensen, overlege ved avdeling for medisinsk mikrobiologi går god for den nye testmetoden.- Prøvene er meget pålitelige. og nesten på linje med penselprøver, sier Christensen.   Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

150 NTNU-studenter er med på utprøvingen, skriver NRK.

Professor Eivind Almaas ved NTNU sier metoden kan frigjøre ressurser i helsesystemet – og gjøre det mulig å gjennomføre testing i en helt annen skala enn vi har sett så langt.

– Det blir også mulig å kjøre en proaktiv teststrategi hvor vi tester før symptomer. Da kan vi bryte smittekjedene tidlig, sier Almaas.

Singsaker studenterhjem i Trondheim er en av kohortene som deltar i prosjektet.

Adresseavisen skrev også om NTNU-metoden i april 2020.

Pålitelige resultater

Testene er ifølge overlege Andreas Christensen ved St. Olavs hospital meget pålitelige, nesten på nivå med penselprøver når det gjelder sensitivitet. Spesifisiteten er den samme.

Det betyr at risikoen for feilaktige prøvesvar med spyttprøver er liten.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, sier det har vært jobbet intensivt med å få på plass spyttprøvetester siden mars i fjor.

– Nå ser det ut som vi kan få det i bruk om ikke så veldig mange uker, sier Nakstad.

Dette vil i så fall komme som et supplement til den vanlige testingen.

På forsiden nå