Eldre med psykiske lidelser sliter mer under pandemien

Koronapandemien har gjort de psykiske lidelsene til eldre verre. Sosial isolasjon og begrenset brukerkontakt har hatt stor innvirkning.

Saken oppdateres.

I en studie publisert i Tidskrift for Den norske legeforeningen rapporterer 45,8 prosent av behandlere på alderspsykiatriske avdelinger forverring i pasientenes psykiske tilstand på grunn av sosial isolasjon i stor eller svært stor grad.

Snaut halvparten (48,2 prosent) svarte at vanlig oppfølging ble begrenset. Samtidig svarte 15,6 prosent at pasienter ikke hadde fått nødvendig somatisk helsehjelp i stor eller svært stor grad.

Undersøkelsen ble sendt til 18 alderspsykiatriske avdelinger i Norge. 83 behandlere fra ulike yrkesgrupper svarte.

(©NTB)

På forsiden nå