Stadig flere kvinner i mediebransjen

Det blir stadig flere kvinner i mediebransjen, viser en undersøkelse. Samtidig er halvparten av mediebedriftene lite fornøyd med sitt flerkulturelle mangfold.

Saken oppdateres.

Den ferske undersøkelsen er gjort av Mediebedriftenes Landsforening (MBL). 108 bedrifter og 10.330 ansatte har deltatt både i fjorårets og årets undersøkelse.

Resultatet viser at andelen kvinner i mediebransjen har økt med ett prosentpoeng siden i fjor til 43 prosent.

– Undersøkelsen viser at bransjens bevisste satsing på bedre kjønnsbalanse gir resultater, og nå sier også mange mediebedrifter at de vil vektlegge flerkulturelt mangfold i større grad. Dette er positivt, men også naturlig, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL i en pressemelding.

Halvparten jobber for å bedre balansen

De redaksjonelle virksomhetene og konsernene har den beste kjønnsbalansen med henholdsvis 47 og 52 prosent kvinnelige ansatte.

I kategorien «annet», som omfatter blant annet salg, markedsføring og kundesenter, øker andelen kvinner betraktelig med åtte prosentpoeng til 63 prosent. Distribusjon og trykkeri har lavest kjønnsbalanse, med henholdsvis 24 og 11 prosent kvinner.

Over halvparten av mediebedriftene sier de i stor grad jobber med å bedre kjønnsbalansen, hvor det er mediekonsernene som i størst grad oppgir at de jobber aktivt med dette.

Lite flerkulturelt mangfold

Hele 55 prosent av mediebedriftene er lite tilfreds med det flerkulturelle mangfoldet de har per i dag.

Kun 13 prosent av mediebedriftene som deltok i undersøkelsen, mener de har en høy grad av flerkulturelt mangfold. Én av fire sier de jobber i stor grad med å øke dette mangfoldet.

Mens 69 prosent av distribusjonsselskapene oppgir å ha høy grad av flerkulturelt mangfold, er tallet 29 prosent for «annet»-kategorien. Ellers er det svært lavt nivå på de øvrige virksomhetstypene, ifølge MBL.

– Her har vi en vei å gå som bransje, og her kan vi samarbeide om gode tiltak, sier Øgrey.

(©NTB)

På forsiden nå