Ulovlige og farlige produkter selges i nettbutikker

Flere produkter som selges fra nettbutikker som markedsfører mot Norge, inneholder for mye helse- og miljøskadelige stoffer, viser en ny undersøkelse.

Saken oppdateres.

Miljødirektoratet har kontrollert 102 EE-produkter, leketøy, sports- og fritidsartikler, handlet inn fra norske og utenlandske nettbutikker som markedsfører mot Norge.

28 prosent av de kontrollerte produktene inneholdt for mye helse- og miljøskadelige stoffer – og er derfor forbudt å selge.

Produktene, som nå er trukket fra markedet, inneholder miljøskadelige stoffer som ikke brytes ned, og som derfor kan hope seg opp i levende organismer.

De har også funnet helseskadelige stoffer som i verste fall er kreftfremkallende, hormonforstyrrende eller som kan gi fosterskader og skade forplantningsevnen.

– Funnene bekymrer oss, fordi det tyder på at virksomhetene ikke gjør en god nok jobb for å avdekke ulovlige produkter selv, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for produkttilsyn i Miljødirektoratet.

– Nettbutikker som importerer og selger produkter, har et stort og lovpålagt ansvar. Det er viktig at virksomhetene er klar over dette. Forbrukere skal være trygge på at produktene de kjøper ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer, sier Veulemans.

(©NTB)

På forsiden nå