FHI: Åttedoblet smitte siden oktober – størst økning blant barn

Koronasmitten økte med 42 prosent i forrige uke, en åttedobling siden midten av oktober, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI), som sier økningen er størst blant barn.

Saken oppdateres.

I forrige uke ble det registrert 26.271 smittetilfeller av covid-19 i Norge, noe som er en økning på 42 prosent fra uka før, ifølge FHIs ukesrapport.

Majoriten av disse – 64 prosent – er under 40 år, og det er i aldersgruppen 6–12 år smitten har økt mest.

Samtidig har smitten gått ned blant personer over 80 år.

– Alvorlig covid-19 rammer nå særlig eldre fullvaksinerte personer og middelaldrende uvaksinerte. Det er derfor avgjørende at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 65 år får sin oppfriskningsdose, heter det i rapporten.

Flere uvaksinerte legges inn og dør

Sykehusinnleggelser og dødsfall har samlet sett de siste ukene vært betydelig høyere for uvaksinerte enn fullvaksinerte. I forrige uke økte insidensen i begge grupper. Det er gitt en sterk anbefaling fra både nasjonalt og regionalt hold om at uvaksinerte bestiller vaksinetime.

– Blant personer 65 år og over er insidensen klart lavere i gruppene som har fått tre doser. Det var en nedgang i insidensen for fullvaksinerte over 65 år sist uke, trolig på grunn av oppfriskningsdoser, skriver FHI videre om innleggelser.

Antall nye koronainnleggelser og overføringer til intensivavdelinger er nå omtrent på samme nivå som i våres, skriver de videre.

Nye tiltak vil gi tid

FHI gjentar at omikronvarianten sannsynligvis har større spredningsevne enn deltavarianten, noe som kan føre til at epidemien kan bli vanskeligere å holde under kontroll, samt at belastningen på helsetjenesten kan øke.

Tirsdag kunngjorde regjeringen nye nasjonale tiltak, blant annet skjenkestopp ved midnatt, samt en rekke antallsbegrensninger på arrangementer.

I tillegg anbefaler regjeringen at man ikke samles mer enn ti personer i private hjem. Tiltakene trer i kraft ved midnatt onsdag kveld.

– Dette vil gi oss tid til å til å få vaksinert flere eldre og skaffe kunnskapsgrunnlag for eventuelle endringer i strategien mot pandemien, heter det.

Færre dødsfall

Samtidig har det vært en liten nedgang i antall ukentlige dødsfall de siste to ukene.

I forrige uke ble det registrert 39 koronarelaterte dødsfall, men det er usikkert hvor nylig dødsfallene har skjedd, og det kan være snakk om flere etterregistreringer.

I forrige uke var medianalderen 83 år for de registrerte koronadødsfallene, hvorav den yngste var 74 år og den eldste var 90 år.

På forsiden nå