15 prosent av befolkningen snuser daglig

Andelen daglige snusere har gått opp til 15 prosent i 2021 fra 13 prosent i 2020.

Saken oppdateres.

– Andelen daglige snusbrukere er nå på det høyeste den har vært noen gang. På ti år har andelen i befolkningen som bruker snus daglig, nesten doblet seg, fra 8 til 15 prosent, sier konsulent Sindre Mikael Haugen i SSB.

Mer enn dobbelt så mange menn som kvinner bruker snus daglig. Blant menn er andelen 21 prosent, mens den er 8 prosent for kvinner.

Færre røyker

Andelen som røyker, har på sin side de siste årene gått kraftig ned. I 2021 var det 8 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år som opplyste at de røyker daglig, en svak nedgang fra 2020, da andelen var 9 prosent.

Nedgangen har vært mindre markant hos kvinner enn hos menn. I 2021 var det klart flere kvinner enn menn som røykte. 9 prosent av norske kvinner røyker daglig, mot 6 prosent av menn.

– Personer i alderen 55–64 år røyker mest, selv om også andelen dagligrøykere i denne gruppen har sunket fra 2020, fra 17 til 14 prosent, sier førstekonsulent Sindre Mikael Haugen i SSB.

Helsedirektoratet: Gledelig nedgang i røyking

Fungerende avdelingsdirektør Erlend Bø for miljø og helse i Helsedirektoratet syns det er gledelig å se at andelen røykere blir lavere.

– For 20 år siden røykte hver tredje nordmann daglig. Norge er, så vidt vi vet, det landet i verden som har hatt den bratteste nedgangen i antall dagligrøykere, sier han til NTB.

Han mener at røykeslutt er det aller viktigste man gjør for helsa, og sier at noe av det viktigste helsemyndighetene gjør er å sørge for at ikke nye generasjoner begynner å røyke.

– Det er ekstra gledelig at svært få unge oppgir at de røyker (16-24 år = 1 prosent daglig).

Helsedirektoratets app Slutta er i år 10 år, og den er lastet ned over en million ganger.

– Vi får tilbakemeldinger om at de som bruker appen, synes den er veldig motiverende når de slutter, sier han.


(©NTB)

På forsiden nå