Aktor avfeier Breiviks sak som PR-stunt – mener han er like farlig som i 2012

Man må ikke stole på Anders Behring Breivik, han er den samme som i 2012, mener aktor. Hun avfeier saken som et PR-stunt og ber retten si nei til løslatelse.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir under tredje dag av rettssaken der terrordømte Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløslatt  Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Saken oppdateres.

– Høydepunktet hans for dagen er når han kan stå mot mediene med sitt budskap og smile. Og så står vi med alvoret i denne saken. Han har selv omtalt dette som skuespill, og det han sier om sitt æresord må forstås i lys av dette, sa statsadvokat Hulda Karlsdottir i sin prosedyre for retten torsdag formiddag.


Dette skjer i retten

Anders Behring Breivik har begjært seg løslatt etter minstetiden på ti år av forvaringsdommen. Påtalemyndigheten motsetter seg dette, og derfor skal saken avgjøres i Telemark tingrett.

  • Domstolen har satt av tre dager – fra 18. til 20. januar – til hovedforhandlingen.
  • Dag 1:
  • Etter innledende formalia holder statsadvokat Hulda Karlsdottir sitt innledningsforedrag, hvorpå forsvarer, advokat Øystein Storrvik, får komme med sine merknader.
  • Anders Behring Breivik forklarer seg for retten og blir eksaminert av aktor og forsvarer.
  • Dag 2:
  • Bevisførsel: Vitner og dokumentbevis.
  • Dag 3:
  • Partene – aktor og forsvarer – holder sine avslutningsprosedyrer.
  • Retten kan gi Breivik anledning til å gi noen avsluttende uttalelser før saken tas opp til doms.
  • NTB

Kort tid etter konkluderte hun med å be retten om ikke å ta Anders Behring Breiviks (42) begjæring om prøveløslatelse til følge.

Ingen troverdighet

Hun anførte at hans forklaring for retten – om at han nå tar avstand fra vold som virkemiddel for å oppnå sine politiske mål – totalt mangler troverdighet, og at hans æresord om at han vil etterleve denne nye overbevisningen ved en prøveløslatelse, har liten eller ingen verdi.

– Etter påtalemyndighetens syn har det ikke inntruffet noen endringer i hans atferd, eller sosiale eller personlige funksjonsevne, som gjør at retten kan ha noen annen oppfatning av gjentakelsesfaren enn den tingretten hadde i 2012. Gjentakelsesfaren i dag er ikke mindre enn den var da, sa Karlsdottir.

Psykologspesialist Pål Grøndahl framholdt tirsdag at Breivik selv har ødelagt sine sjanser.

LES OGSÅ: Utøya-overlevende Miriam skal følge ABB-rettssak: - Kan naturlig nok bli en belastning

– Han er kledd på samme måte, han utfører den samme, ustrategiske, såkalte høyreekstreme hilsenen. Hvis han hadde noen som helst idé om at han kan bli prøveløslatt, spoleres det i det øyeblikket han trer inn i rettssalen, sa Grøndahl til NTB.

Avviser PR-stunt

Den terrordømte 42-åringen fulgte tilsynelatende grundig med på aktors prosedyre, men viste ingen tydelige reaksjoner på det som framkom – annet enn lett hoderysting ved enkelte passasjer.

Forsvareren hans, advokat Øystein Storrvik, gikk umiddelbart i rette med Karlsdottirs påstand om at Breivik har fremmet løslatelsessak for å skape blest om seg og sin person, samt for å tvinge fram lettelser i restriksjonene han er underlagt i fengselet.

I et brev Breivik sendte i 2019 beskriver han riktignok selv flere av manøvrene som har fått offentlighetens oppmerksomhet, som PR-stunt, ifølge aktors dokumentasjon; som de tungt politiske forklaringene han har gitt i domstolene, partietablering og konvertering til NS i 2014, samt de høyreekstreme hilsningene han gjennomførte i retten i 2016 og 2017.

LES OGSÅ: Ti år har gått siden Utøya

– Vi må skille mellom at oppmerksomheten rundt rettssaken blir brukt til å vise plakater. Det er ikke derfor saken blir reist, det er fordi det har gått ti år, sa han.

– Kan bli farligere

Storrvik anførte at soningsforholdene gjør det vanskelig for retten å ta stilling til om Breivik har vist seg tilliten verdig til å få en prøveløslatelse. Han advarte mot at soningsforholdene vil kunne gjøre Breivik farligere på en måte som gjør at det aldri blir mulig å løslate ham.

– Hvis en person behandles så dårlig at han blir farligere og farligere under soningen, så slipper han aldri ut. Da vil myndighetene forsterke sin argumentasjon om at han må holdes i forvaring. Det er et paradoks i alle forvaringssaker, sa han.

Advokaten argumentert for at 22. juli-handlingene ble så omfattende, grusomme og alvorlige fordi Breivik opererte helt i det skjulte, og at det ikke ville vært tilfelle ved en løslatelse.

KOMMENTAR: Hvorfor måtte vi høre på nye trusler fra en høyreekstrem barnemorder?

– I dag er han veldig kjent, det mener jeg trekker i retning av at et tett regime med alle tenkelige måter for overvåking, vil kunne forhindre gjentakelse, sa Storrvik.

– Komplett uforståelig

Telemark tingrett har gjennom tre dager behandlet Breiviks begjæring om prøveløslatelse, med en halv dag satt av til hans forklaring. Karlsdottir mente forklaringen, argumentasjonen og hans angivelige æresord om ikke å ty til vold ved en eventuell løslatelse, framsto som «helt absurd» og «komplett uforståelig».

– Den Breivik som ber retten om tillit i dag, er den samme Breivik som smadret regjeringskvartalet og kalte det en fiasko. Han er den samme som lokket fram ungdommer på Utøya, lurte dem til å tro at de skulle få hjelp og deretter skjøt dem, sa Karlsdottir.

Les om første dag av rettssaken her

Les hva som skjedde andre dag av rettssaken her

Hun har brukt mye tid på å gå gjennom samtlige drap og drapsforsøk Breivik begikk 22. juli 2011 og på å lese opp for retten hvilke handlinger Oslo tingrett bygget sin terrordom på. Da saken startet tirsdag formiddag, understreket hun alvoret i handlingene Breivik er dømt for, ved blant annet å dokumentere vurderingene bak beslutningen om å idømme forvaringsstraff.

Sorenskriver Dag Bjørvik anslår at dommen kan være klar til uka, men trolig først om to-tre uker.

På forsiden nå