Forslag om væpnet politi møter motbør

Oslo (NTB): En rekke tunge politiinstanser vender tommelen ned for regjeringens forslag om væpnet politi til hverdags.

Saken oppdateres.

Blant dem som er kritiske til forslaget, er Norges Politilederlag, Politihøgskolen, Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten, Det kriminalitetsforebyggende råd, LO og akademikerforeningen Samfunnsviterne.

I regjeringens forslag til ny våpeninstruks åpnes det for at politiet i enkelte distrikter kan bære våpen til hverdags, der politiet selv mener det er nødvendig.

Flere av høringsinstansene frykter at et væpnet politi vil føre til mer våpenbruk.

– Det er grunn til å frykte at bevæpnet politi genererer bevæpning av kriminelle i langt større grad, og på et mindre alvorlig kriminalitetsnivå, enn hva som er tilfellet i dag, skriver Det kriminalitetsforebyggende råd i sin uttalelse. (©NTB)

På forsiden nå