- Trekk lovforslaget om tigging, Anundsen

- Justisministeren har ikke gjort en god nok jobb, sier Linda H. Helleland og Frank Jenssen (H) og ber sin egen regjering om å trekke forslaget.

  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Høyrepolitikerne ber sin egen regjering om å være tydelig på at medmenneskelighet ikke skal straffes.

LES OGSÅ: Regjeringen vil straffe folk som hjelper tiggere

For dårlig lovforslag

- Lovforslaget er for dårlig gjennomarbeidet, sier Helleland.

- Vi ønsker at det utarbeides et nytt og tydeligere forslag som skal legges ut på høring.

Mandag la justisminister Anders Anundsen frem lovforslag til et nasjonalt forbud mot organisert tigging hvor det fremgår at både tiggerne og medhjelpere kan risikere bøter og fengselsstraff. Å hjelpe tiggere med reise, transport, donasjoner av utstyr og penger, samt overnatting er foreslått å ha en strafferamme på et halvt år.

Reaksjonene har vært sterke.

LES OGSÅ: Prester i Trondheim vil gå i fengsel for tiggerhjelp

- Nestekjærlighet og det å hjelpe mennesker i nød, skal ikke straffes. Lovforslaget skal ramme dem som gjør business av tigging. De kriminelle, understreker Frank Jenssen.

Forslaget formidler feil informasjon

Han og Linda H. Helleland mener justisministeren åpenbart har kommet skjevt ut når det gjelder å formidle hva regjeringens intensjon med lovforslaget er.

- Når lovforslaget forstås slik at det å hjelpe skal straffes, får vi en debatt på falske premisser. Når dette tolkes dit hen at en privatperson skulle straffes for å kjøre en tigger til kirken for å få mat og varme, er det åpenbart at vi må tydeliggjøre at loven ikke må ramme gode gjerninger og viktige handlinger, sier Jenssen.

LES OGSÅ: Et gufs fra fortiden

Vi skal vise hjerterom

De mener altså at debatten tar en feil vending.

- Det er kun ett mål med denne loven, det er å kunne ta opp kampen mot systematisk tigging og organisert kriminalitet. De klønete formuleringene må vekk, sier Helleland.

- Vi vil ikke bidra til frykt hos dem som hjelper. Kirkens bymisjon og alle andre som gjør en innsats for trengende skal ikke rammes. Denne debatten fortjener en verdig ramme.

Skal fortsatt ta de kriminelle

Høyre har programfestet at de ønsker et tiggerforbud. De ønsker den organiserte kriminaliteten til livs.

- Vi har tillit til at politiet klarer veldig fint å skille mellom dem som representerer store organiserte kriminelle nettverk og de som hjelper med klær og kaffe, sier Helleland.

På forsiden nå