Klimakvotereform i EU blir trolig fremskyndet

Brussel (NTB): EU-politikerne kommer trolig til å stemme for å fremskynde Unionens klimakvotereform til 2018. Det gleder Bellona.

Saken oppdateres.

– Vi er svært positive til at reformen gjennomføres før planen, men skulle gjerne sett at det skjedde allerede i 2017, sier seniorrådgiver Runa Haug Khoury i Bellona. Opprinnelig skulle reformen gjennomføres i 2021.

Også energiselskapene har vært pådrivere for oppstart allerede i 2017, sier Khoury. Det er ventet at den tidligere oppstarten vil føre til økte kvotepriser.

– Det er nødvendig for å utløse den teknologiske endringen man trenger i de mest utslippstunge sektorene. Både fordi det vil bli dyrere å slippe ut, og indirekte fordi midler fra EUs kvotesystem finansierer støttemekanismer, forklarer Khoury.

Hun sier fremskyndingen av reformen er et eksempel på at EU viser handlekraft i energi- og klimapolitikken. I tillegg minner hun om at dette angår Norge i enda større grad etter at det norsk klimapolitikk nylig ble knyttet tettere til EU. (©NTB)

På forsiden nå