Urtrønderen lagde enestående helleristninger

Noen få av steinalderens helleristninger i Norge framstiller dyr på en naturalistisk måte. Fire av dem ligger rundt Trondheimsfjorden.

På Berg-feltet i Verdal er det hogd inn figurer i berget gjennom flere epoker, på samme vis som på det mer kjente Bardal-feltet. De eldste ristningene framstiller naturtro elger.  Foto: Fredrik Gaustad / NTNU Vitenskapsmuseet

Det vi best kjenner til av helleristninger, er stiliserte framstillinger av båter, dyr og mennesker. Det er slike det finnes mest av, fra nord til sør i landet. Men mange av de aller første menneskene som begynte å risse inn i berget, tegnet naturalistisk. De tegnet dyr som var mest mulig lik de levende modellene, både i størrelse og form, og de gjenga dyrenes bevegelser. Steinaldermenneskene var ofte gode kunstnere.