Regjeringen vil avvikle postomdeling på lørdag

Regjeringen foreslår å avvikle omdelingen av post på lørdager. Samtidig skal Posten sikre lørdagsdistribusjon av aviser.

Saken oppdateres.

– På lørdager deles det ut 75 prosent mindre post sammenlignet med de andre fem ukedagene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Med så små volum og så store faste kostnader, er det naturlig å gå bort fra postomdeling på lørdager, legger han til.

Sikrer lørdagsaviser

Forslaget til ny postlov ble sendt ut på høring i fjor høst, og fredag ble det lagt fram i statsråd.

Solvik-Olsen viser til at kjøpet av posttjenester fra Posten Norge blir redusert med rundt 400 millioner kroner hvis lørdagsomdelingen blir avviklet.

Samtidig vil regjeringen sikre distribusjon av aviser seks dager i uken.

– Vi har stor respekt for at lørdagsavisen er ferskvare og vil sikre at Posten står for lørdagsdistribusjon av aviser på steder der det ikke er egne avisbud, sier statsråden.

Fri konkurranse

Samtidig innebærer regjeringens forslag til ny postlov at EUs tredje postdirektiv blir innført.

Det innebærer fri konkurranse på levering av alle brev og pakker. I dag er det fri konkurranse for pakker og brev over 50 gram, mens Posten Norge har enerett på å levere brev med vekt inntil 50 gram.

– Konkurranse er sunt. Posten Norge har vist seg svært konkurransedyktig på det åpne markedet, sier Solvik-Olsen.

Han viser til at digitalisering snarere enn konkurranse fra andre selskaper er den største utfordringene for Posten Norge.

– Folk flest, næringsliv, kommuner og staten sender stadig færre brev, sier samferdselsministeren. 

I forslaget til ny postlov tar regjeringen også til orde for å etablere et klageorgan, hvor forbrukere og småbedrifter kan klage på posttjenester.

På forsiden nå