Byfolk handler mer på nett enn distriktsfolk

Oslo (NTB): Folk som bor på steder der vareutvalget og butikktettheten størst, handler mer på nett enn de som bor på landet, viser undersøkelse.

Saken oppdateres.

Forbruksforsker Dag Slettemeås ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) mener forskjellen er overraskende.

– Det er overraskende. En forventer at personer i utkantstrøk har mer behov for et utvidet tilbud, og derfor tar i bruk netthandel mer enn byfolk. Nettilgangen er også relativt likt fordelt over hele landet, sier Slettemeås til Nationen.

25 prosent av dem som bor i byene oppgir at de handler flere ganger i måneden på nett. Tilsvarende tall for dem som bor på landet er 14 prosent, viser undersøkelsen som Ipsos MMI har utført på oppdrag for Posten.

Slettemeås mener at byfolk handler mer fordi de blir eksponert for mer reklame enn de som bor i distriktene. I tillegg omgås man flere mennesker i byene, noe som også kan påvirke, forteller han videre.

– Det kan også hende det er en større andel mennesker i byene med digital kompetanse, men det er noe som må undersøkes nærmere, sier Slettemeås. (©NTB)

På forsiden nå