Politiet vurderer å ta i bruk elektrosjokkvåpen

Den midlertidige bevæpningen av politiet forlenges igjen. Samtidig vurderer politiet å ta i bruk elektrosjokkvåpen dersom trusselbildet mot Norge vedvarer.

Justisdepartementet forlenger politiets midlertidige tillatelse til å bære våpen. Samtidig har politidirektoratet satt i gang et arbeid for å se på muligheten for å utstyre politiet med elektrosjokkvåpen.

Saken oppdateres.

– Hvis trusselbildet ikke endrer seg, må vi starte et arbeid for å finne andre tiltak. Vi gir nå Politihøgskolen i oppdrag å utrede muligheten for å bruke elektrosjokkvåpen som et kompenserende tiltak, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Det er ikke slik at det fullt ut kan kompensere for det våpenet vi bruker i dag, men det kan kanskje likevel settes inn som et alternativ, mener han.

Forlenger bevæpningen

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier han har besluttet å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet, som har vart siden november i fjor, til 15. oktober.

– Jeg vil minne om at dette handler om sikkerheten til borgerne våre og de som skal sikre den tryggheten, nemlig politiet, sier Anundsen.

Bakgrunnen er at PST mener trusselen fra fremmedkrigere og sympatisører av ekstremistgruppen Den islamske staten (IS), er like stor i dag som i fjor høst.

– Dette trenger ikke være personer som har erfaring som fremmedkrigere, men folk som like fullt identifiserer seg med og støtter ISIL og kan ønske å ramme Norge, sier Bjørnland, som bruker en annen forkortelse for IS.

LES OGSÅ: Stortinget sier nei til generell bevæpning

Vådeskudd

Siden den midlertidige bevæpningen trådte i kraft, er det blitt avfyrt flere vådeskudd. Slike hendelser skal fra nå av rapporteres til Politidirektoratet og Justisdepartementet.

– Vi gjør det vi kan for å redusere vådeskudd, og vil sannsynligvis i løpet av uka ha en bedre oversikt over antall vådeskudd totalt sett den siste tiden, sier Humlegård.

Politidirektøren understreker imidlertid at politiets bruk av våpen i trusselsituasjoner ikke har økt under den midlertidige bevæpningen.

15 terrorangrep

PST-sjef Bjørnland sier IS i fjor høst oppfordret sine sympatisører til å gjennomføre hevnangrep mot USA og deres koalisjonspartnere, herunder Norge, som en reaksjon på militæroperasjoner i Syria og Irak.

– Etter ISILs oppfordringer høsten 2014 er det, i et konservativt anslag, gjennomført 15 terrorhandlinger i vestlige land, hvorav sju har vært rettet mot politiet og fire har hatt politi som primærmål, sier Bjørnland.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (t.h.), politidirektør Odd Reidar Humlegård og PST-sjef Benedicte Bjørnland informerte onsdag pressen om videre midlertidig bevæpning av politiet.  
    
      (Foto: NTB scanpix)

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (t.h.), politidirektør Odd Reidar Humlegård og PST-sjef Benedicte Bjørnland informerte onsdag pressen om videre midlertidig bevæpning av politiet.   Foto: NTB scanpix

Midlertidig bevæpning av politiet:
 • 25. november 2014 fikk politiet tillatelse til å bære våpen i fire uker. Justisdepartementet har senere forlenget tillatelsen flere ganger, senest 19. august i år.
 • Tillatelsen er knyttet til PSTs skjerpede trusselvurdering som trekker fram politifolk og militært personell som mulige terrormål.
 • Tillatelsen gjelder beredskapstroppen, politidistriktenes utrykningsenheter og øvrig innsatspersonell med årlig trening og godkjenningsprøve for tjenestevåpen.
 • Politiet fikk også midlertidig tillatelse til å bære våpen i juli i fjor, da PST varslet om en konkret terrortrussel mot Norge.
På forsiden nå