Å glemme belte kan bli dyrere

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) går inn for å doble gebyrsatsen for manglende bruk av bilbelte

Saken oppdateres.

Statsråden har bedt Vegdirektoratet om å utarbeide og sende på høring et forslag om å øke gebyrsatsen fra 750 til 1.500 kroner.

– Hensikten med gebyrøkningen er ikke å få inn mer penger til statskassen, men å få flere til å bruke bilbelte og dermed redde liv, sier Navarsete som mandag holdt pressekonferanse om gebyrforslaget sammen med representanter for Norges Taxiforbund.SI DIN MENING: Hva synes du om økt bilbeltegebyr?

Påbudt også for taxisjåfører

Påbudet om bruk av bilbelte gjelder i dag ikke for drosjesjåfører, men fra 1. november i år omfattes også denne gruppen bilførere av påbudet.

– Taxiforbundet har selv bedt om et slikt påbud for å øke sikkerheten for drosjesjåførene, opplyser Navarsete.

– Mitt inntrykk er at stadig flere drosjesjåfører i Oslo bruker bilbelte, sier drosjesjåfør Jørn Olsen, som var til stede på pressekonferansen utenfor departementet mandag.94 prosent på langkjøring

I fjor brukte om lag 90 prosent av førerne og forsetepassasjerene bilbelte ved kjøring i byer og tettsteder, ifølge tall statsråden la fram på pressekonferansen.

På resten av veinettet brukte 94 prosent bilbelte.

– Bruk av bilbelte påvirker i seg selv ikke tallet på ulykker, men gjør konsekvensene mindre for dem som rammes, påpeker statsråden.

Hun viser til undersøkelser som tyder på at bruk av bilbelte vil halvere risikoen for at ulykker skal få dødelig utgang for førere og forsetepassasjerer.

– Dersom alle brukte bilbelte, ville trolig 40 færre miste livet i trafikken årlig. påpeker samferdselsminister Liv Signe Navarsete. 
På forsiden nå