Høy fart og rus på ulykkestoppen

Manglende kjøredyktighet, høy fart og rus var de hyppigste årsakene til dødsulykker på norske veier i 2008, viser en rapport fra Statens vegvesen.

Saken oppdateres.

Rapporten som ble overlevert til Samferdselsdepartementet mandag slår også fast at møteulykker og utforkjøringer var og er de mest vanlige ulykkene.

– Vi ser at ungdom er involvert i mange ulykker, men vi mener å kunne legge fram forslag til flere tiltak som kan få ned den statistikken, sier direktør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.

I over halvparten av alle dødsulykkene er det fastslått at farten har vært for høy.

– Dette viser at vi må være målrettet. Farten må ned og bilbeltet må på, sier Gustavsen.

Bedre kjøreopplæring

Tidligere UP-sjef Leif N. Olsen mener det er grunn til å se på den primære kjøreutdanningen, både ved første gangs førerkort og for dem som får førerkortet inndratt.

– Det må bli en helt annen oppfølging, spesielt da av dem som har fått inndratt førerkortet. Slik det er i dag, er det for lett å få det tilbake uten at det har skjedd noe i tidsrommet fra beslag til føreren er ute på veien igjen, sier Olsen til NTB.

De aller fleste får førerkortet inndratt på grunn av for høy fart eller kjøring i ruspåvirket tilstand.

Utforkjøringer

38 prosent av ulykkene med dødelig utgang i 2008 skjedde ved utforkjøringer, mens 33 prosent var innblandet i en møteulykke.

I fjor omkom 255 personer i trafikken, en oppgang fra 233 i 2007. Høy fart er oftere nevnt som en årsak til dødsulykkene for 2008, og antallet yngre førere som mistet livet var høyere enn året før.

Antallet omkomne mellom 18 og 25 år økte fra 43 i 2007 til 71 i 2008.

En analysegruppe i Statens vegvesen har gått gjennom 237 dødsulykker i 2008, og har som en direkte følge av det foreslått 124 tiltak som retter seg mot trafikantene, kjøretøytekniske forhold eller tiltak rettet mot veimiljø.

 
På forsiden nå