Veterandag med stort program

Veterandagen 2011 ble innført med mange statsråder på tur og F 16-fly over Akershus festning.

Saken oppdateres.

På bakken under delte forsvarssjef Harald Sunde ut Norges høyeste utmerkelse for innsats i krig – Krigskorset med sverd – til tre offiserer som har gjort en helt spesiell innsats i Afghanistan.

De tre som mottok Krigskorset er orlogskaptein Trond André Bolle som fikk prisen post mortem, oberst Eirik Johan Kristoffersen og kaptein Jørg Lian.

Det er første gang Krigskorset tildeles for handlinger etter annen verdenskrig.

– På egne og regjeringens vegne vil jeg takke dere. Dere har bidratt til å øke sikkerheten og tryggheten for folk i Afghanistan. Vi har den aller dypeste respekt for det dere har utført, sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i talen sin før seremonien.

Nytt innhold

Regjeringen har bestemt at frigjøringsdagen 8. mai skal få et nytt innhold i tillegg til å hedre heltene fra andre verdenskrig, og nytt navn – den nasjonale Veterandagen.

– Det har vært et klart behov for å styrke oppmerksomheten om veteranene, det er en av grunnene til at 8. mai nå får et nytt innhold, sa Stoltenberg, og viste blant annet til handlingsplanen for veteraner som ble lagt fram nylig.

Veterandagen skal markeres over hele landet, og med tydelig tilstedeværelse fra regjeringen.

Kritikken var massiv da 300 soldater kom tilbake til Norge fra Afghanistan i fjor og ble hedret etter landing på Gardermoen – uten forsvarsministeren eller noen annen fra regjeringen til stede.

Takknemlighet

– Jeg tror det er viktig for en nasjon å vise takknemlighet overfor sine veteraner. Vi har ikke hatt så sterk tradisjon for dette som i mange andre land. Men i dag gjør vi flere ting, vi sørger for at heltene fra 1945 ikke glemmes, samtidig hedrer vi alle veteraner som har vært og er ute i oppdrag, og det er 120.000 modige menn og kvinner. Og vi deler ut Krigskorset sier Stoltenberg til NTB.

Han sa det går en linje fra 1945 til Libya og Afghanistan i dag, og at Norge stiller opp når FN ber om det.

I år deltok seks statsråder i tillegg til statsminister Jens Stoltenberg (Ap) samt tre statssekretærer i seremonier i de større byene.

Afghanistan

At den norske innsatsen i Afghanistan, hvor Norge har sitt største engasjement med rundt 500 personer, gjør livet tryggere for afghanerne, er blitt imøtegått med styrke av frilansjournalist Anders Sømme Hammer, som mottok Fritt Ord-prisen sist uke.

Han mener at Forsvaret gir offentligheten et skjønnmalt bilde av krigen, og at norsk innsats ikke gjør livet bedre for afghanerne.

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) er ikke enig.

– Jeg har forholdt meg til rapporter fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og det internasjonale aviser skriver. Ifølge en helt fersk rapport fra FFI mener vanlige afghanere at deres situasjon er blitt tryggere, Men alt avhenger av den internasjonale tilstedeværelsen, sier hun.

Sømme Hammer mener også at det vil gå mot en ny borgerkrig når utenlandske styrker trekker seg ut og etniske grupper står mot hverandre uten buffer.

De to er derimot enige om at sikkerheten er blitt dårligere for norske soldater i landet.

– For våre styrker er sikkerheten blitt dårligere, sier Faremo til NTB.

Etter planen skal de internasjonale styrkene være ute i 2014. Maktoverføringen til afghanske myndigheter tar for alvor til i år.

Veteranplan

For en knapp uke siden la regjeringen fram en omfattende handlingsplan for veteraner som har vært ute før 2010. Det uttalte målet er at deres psykiske og fysiske helse og velferd skal ivaretas på en bedre måte.

Handlingsplanen «I tjeneste for Norge» omfatter 126 konkrete tiltak. Det er særlig tiden etter avsluttet oppdrag som vies oppmerksomhet.

 
På forsiden nå