Ti alvorlig soppforgiftet hittil i år

Oslo (NTB): Hittil i år er det registrert ti alvorlige soppforgiftninger hvor matsopp er forvekslet med giftig sopp. Fem av pasientene har vært av utenlandsk opprinnelse.

Saken oppdateres.

– Vi understreker at det er viktig å plukke sopp riktig, slik at man unngår å få med seg uspiselige og i verste fall giftige sopp hjem, sier seniorrådgiver Kristin Opdal Seljetun ved Giftinformasjonen.


Sopp som vokser i norsk natur, kan avvike fra andre lands soppflora. Derfor hender det at folk som er oppvokst i andre land, forveksler dødelig norsk sopp med spiselig sopp i landene de kommer fra.


Seljetun sier at minoritetsgrupper har vært overrepresentert med tanke på alvorlige soppforgiftninger. Hittil i år har Giftinformasjonen fått 467 sopphenvendelser, en økning på 30 prosent sammenlignet med tidligere år.


Det vil bli arrangert et gratis soppkurs helgen 9.–11. september spesielt tilrettelagt for minoritetsgrupper.


Sammen med Neslekremla (Sopp- og nyttevekstforeningen i Oslo) vil Giftinformasjonen være til stede for å gi informasjon på Soppens Dag søndag 4. september på Sognsvann i Oslo.


Giftinformasjonen har et nasjonalt ansvar for informasjon, råd og veiledning vedrørende forgiftninger og er en avdeling i Helsedirektoratet. Institusjonen holder til i lokaler på Ullevål sykehus og har telefon 22 59 13 00. (©NTB)


På forsiden nå