Kommunene har vedlikeholdsetterslep på 200 milliarder

Oslo (NTB): Nesten 70 prosent av alle kommunale bygg bør pusses opp eller rehabiliteres. Kommunesektorens organisasjon KS etterlyser en langsiktig, politisk plan for det kommunale vedlikeholdet.

Saken oppdateres.

31 prosent av kommunale bygg her i landet krever en omfattende teknisk oppgradering, viser en kartlegging som er gjennomført av Multiconsult og Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF).

41 kommuner og fem fylkeskommuner er med i undersøkelsen. Nesten alle kommunene oppgir at manglende økonomiske ressurser er hovedårsaken til vedlikeholdsetterslepet.

KS vil ha staten med på laget for å utarbeide en langsiktig politisk plan for vedlikeholdsarbeidet.

Hele den kommunale bygningsmassen har et samlet vedlikeholdsetterslep på 200 milliarder kroner, opplyser KS. (©NTB)

På forsiden nå