- Lurt av blylobbyister

– Politikere som vil oppheve blyforbudet, er lurt av dyktige lobbyister, hevder professor Jon Martin Arnemo.

  Foto: Øyvind Lein

Saken oppdateres.

Før helgen fremmet Arbeiderpartiet forslag om å oppheve forbudet mot blyhagl under jakt utenfor bane og våtmarksområder. I Stortinget skal det være flertall for å oppheve forbudet.

Lobbyistene Arnemo sikter til, er Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF), som i mange år har kjempet for at det skal oppheves.

- Mennesker kan bli forgiftet når de spiser vilt skutt med blyhagl. Forslaget om å oppheve blyhaglforbudet vitner om en total mangel på kunnskap om hvor giftig bly er for mennesker, mener Arnemo. Han er professor i veterinærmedisin ved Høgskolen i Hedmark.

- Dokumenterte skadevirkninger

Totalforbudet mot bruk av blyhagl ble innført i 2005

- Da forbudet ble innført, var det mye snakk om miljøforurensning som følge av blyhagl i naturen. Senere er diskusjonen internasjonalt snudd mer mot de helsemessige farene, og at bly er svært giftig for mennesker uansett mengde. Når politikerne nå vil oppheve forbudet, har de glemt folks helse. Kroppen skiller ikke ut blyet, det hoper seg opp i kroppens organer. Skadevirkningene som kan oppstå er godt dokumentert, sier Arnemo.

Ifølge Arnemo går trenden internasjonalt mot strengere regler for bruk av blyhagl.

- Det er ikke riktig slik NJFF hevder, at Norge er i utakt med andre land. I oktober i fjor vedtok California et totalforbud mot all blyammunisjon til jakt. I Tyskland har en delstat foreslått et lignende forbud i sin nye jaktlov. Norge har vært et foregangsland på dette feltet, men når går vi i motsatt retning av den internasjonale trenden, mener Arnemo.

NJFF mener at bruken av stålhagl og andre alternativer til bly fører til mer skadeskyting. Arnemo er ikke uenig i dette.

- Det er riktig at økt forekomst av skadeskyting kan skje med alternativene til bly, men det viktigste er at oppheving av forbudet er negativt for folks helse. Tilhengerne av blyammunisjon bagatelliserer farene. Ikke bare mennesker kan bli forgiftet. Rovfugler og åtseletere blir forgiftet når de spiser byttedyr og kadaver påskutt med blyhagl. Vi vet også at hakkespetter blir forgiftet når de hakker i trær der det er skutt inn blyhagl, sier Arnemo.

- Ikke påvist negative helseeffekt

Informasjonssjef Espen Farstad i NJFF mener det er feil å knytte helserisiko til bruk av blyhagl på jakt.

- Utfordringene er knyttet til storviltjakt, og at blyammunisjonen kan fragmenteres i kjøttet. Men vi har enda ikke sett noen dokumentasjon på negative helseeffekter på grunn av dette.

Heller ikke vi tviler på at bly er et helseskadelig tungmetall som ingen bør få i seg, men man får ikke i seg stoffet gjennom bruken av blyhagl, mener Espen Farstad.

På forsiden nå