Vil ikke tillate blyhagl

Jegere bør absolutt ikke få begynne å bruke blyhagl i jakt igjen, fastslår Miljødirektoratet.

FORTSATT BLYFORBUD: Miljødirektoratet fraråder på det sterkeste at forbudet mot blyhagl oppheves. 

Saken oppdateres.

«Ny kunnskap gir økt bekymring for helse- og miljøeffekten av blyhagl. Miljødirektoratet mener det generelle forbudet mot bruk av blyhagl må opprettholdes».

Dette er Miljødirektoratets utvetydige råd når de nå har avgitt sin ekspertuttalelse i spørsmålet om forbudet mot bruk av blyhagl i jakt utenfor bane og våtmarksområder kan oppheves.

Direktoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet i hele vinter vurdert om ny kunnskap kunne lempe på forbudet mot bruk av blyhagl bør endres til kun å gjelde våtmarksområder og skytebaner.

Men det er tvert imot, fastslår Miljødirektoratet:

–Ny kunnskap styrker bekymringen for skade på helse og miljø ved bruk av blyhagl også utenfor våtmarksområder. Vår anbefaling er derfor at et generelt blyhaglforbud opprettholdes slik det lyder i dag, sier Kjeldby.

I Stortinget før sommeren

Bak kravet om å få begynne å bruke blyhagl igjen står praktisk talt alle landets jegere, organisert av Norges Jeger- og Fiskeforbund, og i utgangspunktet et flertall på Stortinget.

Arbeiderpartiet la tidligere i vår inn et såkalt dokument 8-forslag om å oppheve totalforbudet fra 2005 om bruk av blyhagl. Partiet vil la jegerne få bruke bly utenfor baner og våtmarksområder.

Flere andre partiet har gått inn for å oppheve forbudet i landsmøteuttalelser og partiprogrammer.

– Det eneste som er feil med dette forslaget er at de har kommet oss i forkjøpet, sa Sps Trygve Slagsvold Vedum da Arbeiderpartiet la inn saken i Stortinget.

Farlig

Men direktoratet er klokkeklare på at forslaget om å oppheve forbudet mot bruk av blyhagl ikke er veien å gå:

«Bly er et giftig tungmetall som gir akutte og kroniske helse- og miljøeffekter selv ved veldig lav eksponering. Det rammer nervesystemet, nyrene, fordøyelsessystemet, reproduksjonsevnen, blodomløpet og produksjonen av røde blodlegemer. Eksperter mener det ikke finnes noen trygg konsentrasjon av bly i blod», skriver direktoratet - og viser til den nasjonale målsettingen er at utslipp og bruk av bly skal reduseres med mål om å stanse utslippene innen 2020.

Men en oppmyking av dagens jaktregler til bare å omfatte forbud mot bruk ved jakt våtmarker og i skytefelt vil likevel føre til at opp mot 260 tonn per år, påpeker direktoratet.

Hagl i magen

En hovedbekymring er ifølge direktoratet forgiftning av fugler. Blyhaglene legger seg i fordøyelsessystemet hvor de males sakte opp. Dette fører til høye konsentrasjoner av bly i blod, nyrer, lever og skjelett.

En annen bekymring er at bly fra ammunisjon skal spre seg i kjøtt og overføres til mennesker når det blir spist. Ifølge direktoratet kan dette føre til økt blodtrykk og nyreskader og hemme den nevrologiske utviklingen hos barn, noe som igjen kan medføre blant annet økt hyppighet av lærevansker og adferdsproblemer.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet publiserte så sent som i fjor en anbefaling om at barn, gravide, kvinner i fruktbar alder og personer med høyt blodtrykk ikke bør spise hjorteviltkjøtt felt med blyammunisjon oftere enn én gang i måneden.

Matsikkerhet

I 2009 ble det i Storbritannia publisert en oppsummering av studier globalt om landfugler forgiftet av blyhagl og annen blyammunisjon. Konklusjonen var at selv om myndighetenes reguleringer var på våtmarksområder, tilsa den samlede kunnskapen at det haster med å fase ut all bruk av blyholdig ammunisjon.

– Vi vet nå at bly kan gi skader selv ved svært lave konsentrasjoner. En endring av dagens blyhaglforbud vil gi en betydelig økning i utslippet. Dette vil være svært uheldig både for mennesker og miljø, sier Marit Kjeldby.

Les også: Vil ha omkamp

Les også: - Lurt av blylobbyister

VIL OPPHEVE: Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen er blant forslagsstillerne når Stortinget allerede før sommeren skal ta stilling til blyhagl-forbudet. 

VIL OPPHEVE: Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen er blant forslagsstillerne når Stortinget allerede før sommeren skal ta stilling til blyhagl-forbudet. 

På forsiden nå