Elleve rumenere dømt til fengselsstraffer for tyverier fra eldre