Høyre-representant: Vi trenger en handlingsplan mot muslimhat