Høyre-ordførerne er de ivrigste til å slå sammen kommuner. Det kan også bety at de mister flest ordførere ved neste kommunevalg.

39 av 74 Høyre-ordførere er involvert i en sammenslåingsprosess, skriver Nationen. Om man tar utgangspunkt i at den største kommunen får ordføreren, vil partiet miste 22 plasser. Det utgjør omtrent en tredel.

Arbeiderpartiet som har 201 ordførere og 39 involverte i sammenslåing, mister også muligens 22, men det utgjør kun hver niende av partiets ordførere. Senterpartiet som har 98 ordførere med 22 involverte, kan miste 18 ordførere, som tilsvarer en femdel.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sier han ser ikke på kommunereformen som en Høyre-reform.

– Jeg opplever at ordførerne fra alle parti er opptatt av å skape gode velferdstjenester i kommunen. Kommunereformen følger ikke tradisjonelle partipolitiske skillelinjer lokalt, der det ofte er andre elementer som er viktig.