Regjeringen vil arbeide for et bærekraftig velferdssamfunn