Høyres komitémedlemmer vil utrede forbud mot konverteringsterapi