Et enstemmig landsmøte gikk lørdag inn for å søke samarbeid på borgerlig side etter valget. Men hvem partiet vil samarbeide med, eller hvem de kan støtte i regjering, sies det ikke noe om i vedtaket.

Gunnes: - Ap dummer seg ut med skattemilliardene sine

Begravde stridsøksen

De siste dagene har vært preget av intern uro i Venstre, og det ble sterke reaksjoner på Grandes utspill om å tvinge Frp ut av regjering. Abid Raja og flere med han kritiserte utspillet. I løpet av fredagen ble stridsøksen – i alle fall utad – begravet. Dermed var det enighet om følgende uttalelse: «Vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget».

Men sent fredag kveld kom det forslag på å stryke den siste setningen. En av forslagstillerne, Gro Skartveit, fra Rogaland kommenterte det slik:

- Det står utrolig mye bra, og det er ingen tvil om at vi får mest gjennomslag med Høre og Krf. Men setningen trenger ikke være begrensende. Det vet vi ikke før etter valget, sa hun.

Og ble fulgt opp at Nils Bjarne Voll:

– La oss fjerne all tvil om hva vi vil og stryke setningen, sa han.

Trine Skei Grande tar selvkritikk

Anda: Vi må stå sammen som gjess

Dørum reagerte

Han møtte motbør fra blant andre Odd Einar Dørum. Veteranen la vekt på at han må ha en tekst som alle skjønner uansett hvor han er i Norge.

- Derfor er den setningen som foreslås strykes en minimumssetning for å kommunisere med velgeren, sa han.

Redaksjonskomiteens leder Iselin Nybø innrømmet at det er brukt mye tid på uttalelsen.

- Det er ingen hemmelighet at dette er en vanskelig prosess. Setningen med borgerlig flertall er avgjørende for borgerlig regjering, sa hun.

Også nestleder Ola Elvestuen var soleklar, og la til grunn at det er enighet i samlet landsstyre.

Under avstemningen ble strykeforslaget nedstemt med stort flertall. Kjapp telling viste at forslaget kun fikk rundt 20 stemmer av de over 200 delegatene.

Nei til EU

Lørdag morgen sa også Venstre nei til å støtte norsk EU-medlemskap i neste stortingsperiode.

Et forslag fra Oslo Venstre for å ta inn et punkt om at Venstre støtter et norsk EU-medlemskap i partiets nye program, ble nedstemt med 113 mot 107 stemmer. Dørum var også i denne debatten oppe på talerstolen. Men han var klar på at han ikke ønsket debatt om temaet selv om han minnet forsamlingen på at han både er liberal, for internasjonalt samarbeid, og mot proteksjonisme.

- Jeg vil ikke at vi skal slåss intern om dette nå. Nå står ampen om å forsvare EØS-avtalen, sa han.

Dette sa Trine Skei Grande i sin tale: Vil at "lærer" blir en beskyttet tittel

Frps Sivert Bjørnstad synger ut: - Jeg fatter ikke hvorfor hun rakker ned på oss i Frp, i stedet for å snakke opp sin egen politikk