Griller landbruksministeren om Veterinærinstituttet

foto