Veronica Orderud har fått jobb etter å ha søkt rundt 400 stillinger